Liên hệ

KHÁCH SẠN HÀ HIỂN SIGNATURE

Địa chỉ: 145-147 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành,

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam

Tel: 848.3823.4363

Fax: 848.3823.4359

Email: hahienhotel@hahienhotel.com.vn